Szukaj

Kategorie

Newsletter

Bądź zawsze dobrze poinformowany o ważnych zmianach, nowych produktach lub usługach oraz specjalnych ofertach w naszym sklepie. Zapisz się na darmowy biuletyn już teraz.

Adres email wydaje się błędny. Subskrypcja na adres {0} została anulowana.

Dane firmy

Właściciel serwisu: Agnieszka Bieńkowska 5 KOLORÓW / PROCZYSTOSC.PL /

Właściciel serwisu: Agnieszka Bieńkowska 5 KOLORÓW / PROCZYSTOSC.PL /

Adres

Poznańska 51

05-120 Legionowo

mazowieckie

E-mail

sklep@proczystosc.pl: sklep@proczystosc.pl

Telefon

Artur Bieńkowski: +48 501 749 719

Konto bankowe

PL 40 1750 0012 0000 0000 3121 9997: Konto SPRZEDAJĄCEGO: RAIFF CENTRALA-BANKOWOSC DETALICZNA PL 40 1750 0012 0000 0000 3121 9997

Dane firmy

NIP: 5361140593

RODO

Obowiązek informacyjny RODO 25.05.2018

 

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy o zasadach przetwarzania Twoich danych osobowych.

 I. Administrator danych osobowych.

Administratorem danych osobowych jest firma:
Agnieszka Bieńkowska 5 Kolorów Legionowo ul. Poznańska 51, 05-120 Legionowo .

 II. Kontakt z Administratorem danych osobowych.

Z administratorem możesz skontaktować się w każdej chwili za pomocą e-mail:rodo@proczystosc.pl lub pisemnie na adres siedziby firmy jak w punkcie I.

 III. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych.

 • Na podstawie Twojej zgody składanej w czasie rejestracji użytkownika serwisu w celu założenia konta czyli realizacji podstawych założeń projektu proczystosc.pl.
 • W celu przekazania danych Sprzedającemu ("POOLMAR Włodzimierz Napiórkowski" ), co wynika z regulaminu serwisu
 • Dla zawarcia i realizacji umowy kupna produktów oferowanych przez firmę "POOLMAR Włodzimierz Napiórkowski"
 • Z obowiązku wynikającego z ustawy o rachunkowości (wystawianie faktur sprzedaży).
 • Jako niezbędny atrybut przy uwzględnianiu reklamacji związanych z realizacją zamówień, czyli do ochrony Twoich żywotnych interesów.
 • Do poprawiania doboru usług do Twoich potrzeb przez optymalizację serwisu na podstawie Twoich uwag na ich temat, Twojego zainteresowania, historii oglądanych ofert zbieranych automatycznie w tzw. plikach cookies.
 • W celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym oraz Twoim prawnie uzasadnionym interesem.

 IV. Komu przekazywane są Twoje dane osobowe.

 • Dane osobowe będę przez nas przekazane firmie "POOLMAR Włodzimierz Napiórkowski" jako podmiotowi realizującemu cele określone w regulaminie serwisu, to jest sprzedaży prezentowanych w serwisie produktów oferowanych przez Istpol na polskim rynku.
 • Organom państwa uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań
 • Innym podmiotom biorącym udział w realizacji Twoich zamówień, wspierających świadczenie usług drogą elektroniczną, które zapewniają usługi informatyczne, wykonują usługi konsultingowe, operatorom płatności, firmom transportowym, księgowym, informatycznym współpracującym z nami na podstawie odrębnych umów.

Firma 5 Kolorów Agnieszka Bieńkowska nie przekazuje Twoich danych osobowych żadnym podmiotom, które nie gwarantują odpowiednich standardów ochrony danych osobowych.
Firma 5 Kolorów Agnieszka Bieńkowska nie przekazuje Twoich danych do Państw Trzecich, leżących poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

 V. Czas przetwarzania.

 • Zgodnie z art. 13.2.a i 14.2.a RODO Twoje dane pozyskane w celu negocjacji warunków umowy sprzedaży  z firmą Poolmar przechowujemy do końca roku kalendarzowego następującego po roku, w którym ostatni raz się z nami kontaktowałeś w sprawie jej zawarcia.
 • Dane pozyskane w związku z zawarciem umowy sprzedaży przetwarzamy do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z nią związanych.
 • Podstawowe dane kontaktowe, które Podałeś w trakcie rejestracji lub podczas kontaktu z naszymi pracownikami przechowujemy do momentu, aż Zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania i w tym celu Cofniesz zgodę jeśli na jej podstawie dokonywaliśmy ich przetwarzania lub do czasu usunięcia przez Ciebie konta w naszym serwisie.

 VI. Twoje uprawnienia.

 • Masz prawo dostępu do Swoich danych.
 • Prawo do sprostowania (poprawiania) Swoich danych.
 • Prawo do usunięcia danych.
 • Ograniczenia przetwarzania.
 • Przenoszenia danych.
 • Masz prawo do wniesienia sprzeciwu.
 • Masz prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych i usunięcie konta z serwisu.
 • Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem, możesz złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego.

W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adres email:rodo@proczystosc.pl , pisemnie na adres firmy: 5 Kolorów Agnieszka Bieńkowska ul. Poznańska 51, 05-120 Legionowo.
Pamiętaj, że w celu realizacji Twoich żądań niezbędne będzie dokładna identyfikacja Twojej osoby.

 VII. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych.

Podanie przez Ciebie danych jest w pełni dobrowolne przy czym jeśli tego nie zrobisz nie Będziesz mógł założyć konta w naszym serwisie proczystosc.pl i co za tym idzie nie zrealizujesz umowy kupna produktów oferowanych przez Firmę "POOLMAR Włodzimierz Napiórkowski".

Sprawdź stan połączenia z internetem